Honung

Beställ

Honung kommer ifrån våra flitiga bin som surrar omkring i Kungälvstrakten. Bina är våra enskilt viktigaste pollinatörer av blommor & nyttoväxter. Det blir mer lokalproducerad mat till både djur och människor tack vare bina. Honungen tas omhand genom att man slungar den ur vaxkakorna sedan silas den & ympas för att få sin rätta koncistens. Det tillsätts ingenting & honungen är inte heller uppvärmd över 35 grader, allt för att bevara dess unika egenskaper.

Honungsburkar