Mat från Kungälvs gårdar

Varifrån kommer maten egentligen?

Tanken, som dök upp under ett samtal 2010, var gnistan som tände idén till Kungälvsmat och idag består den ekonomiska föreningen av ett 10-tal producenter som levererar av sina varor via gårdsbutiken på hemsidan och City Gross i Ytterby.

Genom att sälja sina produkter direkt till närområdet vill Kungälvsmat sätta in maten i ett tydligt sammanhang där kunden bokstavligen ser var råvarorna kommer ifrån, hur fälten fylls med grönskande plantor, träden av frukt och var djuren betar om sommaren.

Närheten till den som lagar och äter betyder också att råvarorna behåller sin höga kvalitet utan tillsatser eftersom de kommer snabbare från gård till bord. En extra bonus är att vi slipper onödiga utsläpp från långa transporter, ett viktigt bidrag till att skapa ett hållbart och klimatvänligt jordbruk för framtiden.

Det är vi som är Kungälvsmat

Kungälvsmat samlar många olika typer av odlare och bönder, stora som små och med ett flertal specialiteter. Läs mer om oss och vad vi producerar på våra gårdar. Kanske upptäcker du att middagsmaten i själva verket odlats på granngården runt hörnet!

Läs om våra gårdar här nedan.

Nötkött

Anders Andersson, Lycke
Anders Brycke, Kärna
Christian Johansson, Harestad
Erik Eliasson, Ytterby
Guddeby Gård, Ytterby
Ingemar Hansson, Kärna
Johan Höckerfors, Kärna
Lars & Helena Johnsson, Kode
Lars-Olof Thorsson, Ytterby
Per-Uno Karlsson, Ytterby
Mariebergs Gård, Kungälv

Lamm

Robert Gunnar Eriksson, Hålta
Roger Warnvik, Romelanda

Grönsaker

Gunnar Karlsson, Kareby
Roger Warnvik, Romelanda

Ägg

Björröds Ägg, Kode

Honung

Nolhaga Bigård, Kungälv

 

Producentfamilj