Glose Brunnsgård Kärna

Produktion: Ekologiska köttdjur, Hereford + Simmental

Fakta:

Glose Brunnsgård har ca 300 djur som sommartid bland annat betar av de saltstänkta strandängarna i Nordre Älvs vackra naturskyddsområde vid älvmynningen, Överön och Glose. Beteshagar med skönare utsikt får man leta efter. Vintertid sköts djuren i lösdrift med en modern stor ligghall där kalvarna går tillsammans med korna efter födseln och diar fritt efter behov medan mammorna och ungdjuren får hålla till godo med en diet bestående av gårdens eget ekologiskt odlade ensilage och hö.

Kor Glose Brunnsgård