Guddeby Gård

Produktion: Mjölk & köttproduktion av Jerseykor

Fakta: 

Guddeby Gård är en släktgård sedan många år och ägs och drivs av Elisabet och Johannes Löndahl och Margareta och Bengt Ingvarsson. Gården består av 50 ha mark och därtill arrenderas 55 ha mark. Vi bedriver mjölkproduktion med Jerseykor som ger en mycket fett-, och proteinrik mjölk. Alla handjur föds upp som stutar och slaktas vid 11 månaders ålder som kalv. Mjölkkorna är 60 stycken och varje år föder vi upp ungefär 30 stutar. Djuren betar ute varje sommar och de hålls i lösdrift med djupströbädd.

sidobild_korpabete.jpg