Familjen Karmark, Marieberg

Gård: Marieberg, ca ??? hektar strax norr om Kungälv

Produktion:Får och Nöt

Fakta:Mariebergs Gård ligger i Götaälvs dalgång fyra kilometer norr om Kungälv.
Majoriteten av gårdens arendal är naturreservat och gården är ansluten till Smak.
På gården har vi för närvarandet 90 nötdjur inkl. ungdjur, 140 får och 40 hästar.
Djuren föds upp på grovfoder och gårdens målsättning är att utöka vår fårproduktion under de närmsta åren.
Gården ägs av familjen Karmark