Stora Lycke, Lycke

Produktion: Kravansluten köttproduktion av nötdjur

Fakta:

Gården har ca 50 dikor, två avelstjurar av rasen Hereford, samt ett varierat antal kalvar och ungdjur som föds upp på gården. Gården sköts med lösdrift där djuren rör sig fritt inomhus vintertid och betar utomhus sommartid på naturreservaten Munkholmen på Kastellegården i Ytterby, Äggdal vid Tofta i Lycke samt på betesmark vid gården i Lycke.