Tega gård

Produktion: Kravansluten mjölkgård, ekologisk köttproducent

Fakta: 

Kravansluten gård som ägs och drivs av Erik och Eva Eliasson tillsammans med sonen Daniel. Gården har cirka 45 kor plus ett varierande antal kalvar och ungdjur av raserna SRB och SLB med inslag av Hereford, och sköts med modern lösdrift där korna rör sig fritt inomhus vintertid och betar utomhus sommartid medan ungdjuren går mellan stallar och hage hela året om. Huvudproduktionen är inriktad på mjölk och kött och man tar även emot besök av skolklasser, så kallade miniorbesök, där barnen får veta mer om mjölk och livet på gården.