Nötkött

 

Våra djur betar utomhus och bidrar till att hålla landskap och markerna öppna runt om i Kungälv. Vill du veta från vilken gård ditt kött du köper från KungälvsMat kommer ifrån – kontakta oss!

 

Stora Lycke

Kravansluten köttproduktion av nötdjur

Gården har ca 50 dikor av rasen Hereford, samt ett varierat antal kalvar och ungdjur som föds upp på gården. Gården sköts med lösdrift där djuren rör sig fritt inomhus vintertid och betar utomhus sommartid på naturreservatet Äggdal vid Tofta samt på betesmark vid gården i Lycke.

Tega gård

Kravansluten mjölkgård, ekologisk köttproducent

Ägs och drivs av Erik och Eva Eliasson tillsammans med sonen Daniel. Gården har cirka 45 kor plus ett varierande antal kalvar och ungdjur av raserna SRB och SLB med inslag av Hereford, och sköts med modern lösdrift där korna rör sig fritt inomhus vintertid och betar utomhus sommartid medan ungdjuren går mellan stallar och hage hela året om. Huvudproduktionen är inriktad på mjölk och kött och man tar även emot besök av skolklasser.

Mjölk & köttproduktion av Jerseykor

Guddeby Gård är en släktgård sedan många år och ägs och drivs av Elisabet och Johannes Löndahl och Margareta och Bengt Ingvarsson. Gården består av 50 ha mark och därtill arrenderas 55 ha mark. Här bedrivs mjölkproduktion med Jerseykor som ger en mycket fett-, och proteinrik mjölk. Djuren betar ute varje sommar och de hålls i lösdrift med djupströbädd. Det är också på Guddeby som utlämningen av alla beställda varor sker.

Våra djur går ute och betar på gårdens alla hagar, fält och ängar.

På Östra Synneröd får djuren leva gott

Köttdjur av Herefordras

I de frodiga hagarna runt Östra Synneröd betar Per-Uno Karlssons Hereforddjur. Inräknat kalvarna har han och frun Anneli cirka 50 köttdjur. Östra Synneröd är en släktgård som fram till mitten av 90-talet fokuserade på mjölkproduktion.
– Våra djur går ute och betar på gårdens alla hagar, fält och ängar mellan maj och oktober. Vintertid hålls de inomhus. Vi har också några djur som betar uppe vid Fontins naturreservat som en insats för naturvård och hjälper till att hålla markerna öppna, säger Per-Uno.
Ungdjuren behåller de i tre år innan de går till slakt, det är längre än vanliga köttdjur.
– Köttet har fått lov att växa långsamt vilket ger ett finare, mer smakrikt kött. Det är här hela slow food-konceptet startar. Till gården hör drygt 30 hektar åkermark och skog. Vi är helt självförsörjande på foder.
Per-Uno är ordföranade i KungälvsMat och den som startade upp organisationen från början.
– Idén är att vara ett paraply som samlar lokala matproducenter, det som produceras i Kungälv kan också konsumeras här.
Han säljer nästan allt sitt kött via KungälvsMat, som du bland annat hittar på City Gross i Ytterby och på andra lokala marknader.

Glose Brunnsgård, Kärna

Ekologiska köttdjur, Hereford och Simmental

Glose Brunnsgård har ca 300 djur som sommartid bland annat betar av de saltstänkta strandängarna i Nordre Älvs vackra naturskyddsområde vid älvmynningen, Överön och Glose. Vintertid sköts djuren i lösdrift med en modern stor ligghall där kalvarna går tillsammans med korna efter födseln och diar fritt efter behov medan mammorna och ungdjuren äter av gårdens eget ekologiskt odlade ensilage och hö. Här odlas också äldre spannmålssorter som mals och säljs som mjöl.

​Hallbjörtorps gård, Kärna

Ekologisk nötköttsproduktion av SRB- och Hereforddjur

Familjen Bryckes mark och djur är utspridda över flera områden med åker och beten i Kärna. Anders och Ingegerd har främst arbetat med mjölkproduktion och yngste sonen Viktor som alltid haft ett intresse för lantbruket jobbar tillsammans med sin far med målet att driva verksamheten vidare i familjens regi.

Korseberget​

Nötkött

På Christian Johanssons gård i Harestad finns drygt 80 nötkreatur.

Ålseröd, Ytterby

Nötkött

Lars-Olof Thorsson har cirka 100 nötkreatur som betar på ängsmarker i omgivningarna, från Toreby till Kode. På gården arbetar han också med jordbruk, vid sidan av jobbet som elektriker.